Over 100.000 i «lønnsgap» mellom kommuner i Rogaland

Sola og Stavanger rager på inntekts- og formuetoppen i Rogaland, med Lund og Tysvær på bunn.